Лабораторен блок

Лабораторен блок

    Високата квалификация, отговорността на персонала и модерната материално-техническа база осигуряват извършването на широк спектър рутинни и високоспециализирани дейности от 5 профилирани лабораторно - диагностични звена. Лабораторните методи на изследване осигуряват необходимата информация за ранно откриване на болестния процес, контрол на ефикасността на провежданото лечение и бърза оценка на степента на възстановяване.
   5  

  

Реклама