Стани донор! Едно семейство има нужда от теб!

 
ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА НА ИН ВИТРО КЛИНИКА "СЕЛЕНА"
 
„Стани донор! Едно семейство има нужда от теб!”
 
ЗА  ДОНОРСТВОТО
 
Човешкото щастие има различни измерения.
Има обаче едно, което е еднакво за всички – децата ни! 
За съжаление статистиката е потресаваща – всеки шести човек в света среща трудности при създаването на дете!
Само в България двойките с репродуктивни проблеми са 150 000, а  40 000 от тях се нуждаят от донорска яйцеклетка. Това са жени, при които има преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв, а причините за това са много и различни. Всяка жена достига до изчерпване на яйчниковия си резерв на около 50-годишна възраст. Тенденцията през последните десетилетия обаче, е за драстично спадане на тази възрастова граница до 35-40 години и тогава единственият шанс за дете остава – донорска яйцеклетка. 
Затова, ние от Ин витро клиника „Селена”, подкрепяме и  вярваме, че всяка жена, която доброволно и осъзнато реши да стане донор, ще сътвори чудото, наречено: „Моето дете!” и ще подари на друга жена  щастието да чуе думата: „Мамо!”. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
 
Изпълнителната  агенция по трансплантация е държавният орган за управление, координация и контрол на донорството в България. Наредба № 28 от 20.06.2007 г. на Министрество на здравеопазването за дейностите по асистирана репродукция е законовият нормативен акт, който регламентира донорството. 
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОНОРСТВО НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 
За да станете донор на яйцеклетки, трябва да отговаряте на следните изисквания:
 
 • Да сте на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години – при родствено даряване;
 • Да имате поне едно живородено дете;
 • Да не страдате от наследствени или хроничини заболявания;
 • Да не сте поставени под запрещение;
 • Отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис;
 • Липса на заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност;
 • Писмено съгласие, заверено от нотариус;
 
ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
След като жената, кандидат-дарител, бъде консултирана и се установи, че отговаря на изискванията се извършват няколко изследвания:
 
 • Общ медицински преглед;
 • Гинекологичен преглед;
 • Хормонални изследвания;
 • Серологични изследвания;
 • Генетични изследвания;

Всички изследвания по време на процедурата се поемат от клиниката.
 
ПРОЦЕДУРАТА
 
След като пълният набор от необходимите документи и изследвания е готов се пристъпва към синхронизиране на менструалният цикъл на донора и реципиента. Необходимо е дарителят да посети няколко пъти клиниката, за да се проследи процесът, докато се назначи пункцията. Самата стимулация започва от втория или третия ден на цикъла и продължава от 10 до 14 дни. Целта на медикаментите, които се прилагат под формата на подкожни инжекции,  е да се развият достатъчно на брой фоликули в яйчниците. Обикновено са необходими от една  до три инжекции на ден. Донорките могат да си ги поставят  сами, след като бъдат обучени от акушерките, а могат да посещават и клиниката. Медикаментите и съответните дози се определят от лекуващия лекар и са строго индивидуални за всяка пациентка. Препоръчително е по време на процедурата тютюнопушенето да бъде спряно или ограничено до минимум. Преди самата пункция, в точно определен час се поставя последната инжекция. Самата фоликуларна пункция е напълно безболезнена /извършва се с краткотрайна венозна упойка/ и продължава 15-20 минути. След това се извършва гинекологичен преглед и след кратък престой, пациентката напуска клиниката.
 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!
 
• Даряването на яйцеклетки е напълно доброволен и анонимен акт!
• Дарителите нямат никаква финансова или правна отговорност към родените с техни яйцеклетки деца!
• Дарителите нямат никаква информация за реципиентите, получили техните яйцеклетки!
• Рецепиентите не получават никаква информация за дарителя! 
 
 
 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОНОРСТВО НА СПЕРМАТОЗОИДИ
 
 • да сте на възраст от 18 до 40 години;
 • да сте клинично здрав, да не страдате от хронични или наследствени заболявания;
 • да имате добри спермални показатели;
ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • спермален анализ
 • серологични изследвания - Васерман, HIV, хепатит В, хепатит С, хламидия, кръвна група
 • генетични изследвания /информирано съгласие/
Всички изследвания по време на процедурата се поемат от клиниката.
 
 
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!
 
• Даряването на сперматозоиди е напълно анонимно!
• Вие не носите никаква финансова или правна отговорност за родените от Вашите сперматозоиди деца! 
• Даряването на сперматозоиди  е доброволно и безвъзмездно!
 
 
Дарителите не носят отговорност за изхода от процедурата и настъпилата бременност, тъй като предварително са подписали нотариално заверена декларация за информирано съгласие!
 
Съгласно действащата Наредба №28:
 
11.1.6. възможно е донорите на яйцеклетки и сперматозоиди да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи:
11.1.6.1. пътни;
11.1.6.2. за настаняване и престой;
11.1.6.3. за отсъствие от работа;
11.1.6.4. за причинен дискомфорт или болка;
11.1.6.5. пропуснати ползи и др.
 
 
 
Ако решите да участвате в Дарителската програма на
 Ин витро клиника „Селена”, можете да се обадите на следните телефони:
 
За дарители на яйцеклетки – 0882 06 84 15
За дарители на сперматозоиди 0885 059 508
 
 

Реклама